+8613646669115
 • tto-4
 • Baglanyşyk
 • facebook
 • youtube
banner
banner
50ec6c8fdc51cdf00dadc423b38155f

Gizlin bombaly elektrik tigir

Performanceokary öndürijilikli Enduro ebike Hytaý elektrik tigir 72v e welosiped 3000w / 15000w ebike.elektrik tigirinden iň ýokary güýç, aralyk, ygtybarlylyk we rahatlyk almak isleýänler üçin dizaýn .Bu zynjyr, welosiped disk tormozy bilen pedallary bolan, ýöne tizligi motosikli halaýan welosiped ramkasyny halaýar.“Stealth Bomber” ebike iň ýokary ujy, iň güýçli elektrik welosipedidir, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli wersiýamyz bar.2000 watt, 3000 watt, 5000 watt we 8000 watt 12000 watt, 15000 watt görnüşi zerur bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

doly gör

Off Road Electric Bike

Uzyn aralyga we tizligi 120 mil / a çenli güýçli, çalt elektrik bilen işleýän kirli welosiped, ähli ulanyjy görnüşleri üçin ýoldan has ýokary öndürijiligi üpjün edýär.Ykjam, ýeňil.Tork: Elektrik hapa welosipedleri bada-bat ýüze çykýan köp tork bolýar.we her dürli başdan geçirmeler üçin özüňizde ajaýyp elektron tigir bar.

doly gör

Fatagly teker elektrik tigir

Folding Fat Tire Electric Bike, ýolda elektrikli welosiped üçin ukyply we elýeterli ýag tekeridir.Gar, gum, palçyk arkaly 20 "x 4" ähli ýerdäki ýag teker güýji.750w motor 48v 15ah litiý batareýa güýçli güýç berýär.has uzaklara gidip biler (45 mil çenli) .Eňil transport we saklamak üçin bukjalar.Gündelik gatnawyňyz üçin ajaýyp.

doly gör

IŇ MEŞHUR

 • zawod
 • zawod
 • zawod
 • zawod
 • zawod
 • zawod

Hyzmatlarymyz

lun
 • hyzmatlary

  Locationerleşýän ýeri

  Biz porta ýakyn

 • hyzmatlary

  OEM & ODM

  Öz elektron tigiriňizi düzüň

 • hyzmatlary

  Baý tejribe

  Welosiped pudagynda 20+ ýyl

 • hyzmatlary

  Hil kepilligi

  Şahadatnama bermek

Hyzmatdaşlyk markasy

habarlar

lun
 • pd

  Elektron tigirli batareýany nädip saklamaly?

  1. Dogry kadensiýa Batareýa näçe zarýad berilse we zarýad berilse, batareýa şonça uzak dowam eder.Her gezek elektrik tigir süreniňizde, (https://www.tikiebike.com/mountain-bike/ ped pedal wagtynda elektrik kömekçi motory bilen iň gowy ritmi tapmaly.Bu gaty akylly ç ...

  KOPRAK OKA
 • pd

  Giriş derejesindäki elektrik ýoly welosipedini nädip saýlamaly?

  “Elektrik welosiped” pedal + hereketlendirijiniň organiki kombinasiýasy, pedal momenti esasy güýç bolup, hereketlendiriji momenti doldurylýar.Durmuşda giňden ýaýran elektrik welosipedleriniň diňe tutawajyny öwrüp, öňe gidip biljekdigini, elektrik tigirleriniň bolsa gaçyp biljekdigini bellemelidiris ...

  KOPRAK OKA
 • pd

  Başlamak: Elektrik tigir satyn almazdan ozal näme gözlemeli?

  Gatnaşyk we dynç alyş sportlarynda gezelenç etmekden lezzet almak üçin sagdyn we ekologiýa taýdan arassa elektrik welosipedleri adamlaryň syýahat etmegi üçin ileri tutulýan ugra öwrülýär.Elektrik tigirlerini satyn almak kararyna gelmezden ozal näme bilmeli?Dogry motory nädip saýlamaly ...

  KOPRAK OKA

TIKI habar býulletenine ýazylyň

Hyzmatlarymyz, täze önümlerimiziň satuwy we girdeji bazary barada has giňişleýin öwreniň